Aerosol banner صفحه اصلی / داروی بثورات پوشک بزرگسالان

داروی بثورات پوشک بزرگسالان


سفکسیم Cefixime | سفکسیم 400 | سفکسیم 200 | آنتی بیوتیک- داروی بثورات پوشک بزرگسالان ,سفکسیم با کشتن باکتریها به فعالیت می پردازد. داروی سفکسیم در حضور آنزیم های بتالاکتاماز بسیار پایدار است در نتیجه، بسیاری از ارگانیسم های مقاوم به پنی سیلین ها و بعضی از سفالوسپورین ها به علت ...سفکسیم Cefixime | سفکسیم 400 | سفکسیم 200 | آنتی بیوتیکسفکسیم با کشتن باکتریها به فعالیت می پردازد. داروی سفکسیم در حضور آنزیم های بتالاکتاماز بسیار پایدار است در نتیجه، بسیاری از ارگانیسم های مقاوم به پنی سیلین ها و بعضی از سفالوسپورین ها به علت ...سفکسیم Cefixime | سفکسیم 400 | سفکسیم 200 | آنتی بیوتیک

سفکسیم با کشتن باکتریها به فعالیت می پردازد. داروی سفکسیم در حضور آنزیم های بتالاکتاماز بسیار پایدار است در نتیجه، بسیاری از ارگانیسم های مقاوم به پنی سیلین ها و بعضی از سفالوسپورین ها به علت ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsapp